Privacy Policy

Privacy Policy
         

Fysiotherapie Van Veldhoven, gevestigd aan Dr. Martin Luther Kinglaan 177 6431 VL Hoensbroek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Fysiotherapie Van Veldhoven

Dr. Martin Luther Kinglaan 177

6431 VL Hoensbroek

045-5216663

Paula Van Veldhoven-Tel is de Functionaris Gegevensbescherming van Fysiotherapie Van Veldhoven zij is te bereiken via info@fysiovanveldhoven.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Van Veldhoven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- BSN nummer

- Gegevens omtrent zorgverzekering

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiotherapie Van Veldhoven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- burger servicenummer (BSN)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Fysiotherapie Van Veldhoven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten


Geautomatiseerde besluitvorming


Fysiotherapie Van Veldhoven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Fysiotherapie Van Veldhoven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Volgens de wet en ons contract met de zorgverzekeraars zijn wij verplicht om alle gegevens (medisch dossier) 20 jaar te bewaren.Delen van persoonsgegevens met derden


Fysiotherapie Van Veldhoven verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fysiotherapie Van Veldhoven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Fysiotherapie Van Veldhoven gebruikt alleen technische en functionele cookies

En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fysiotherapie Van Veldhoven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fysiovanveldhoven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fysiotherapie Van Veldhoven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Fysiotherapie Van Veldhoven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons, via info@fysiovanveldhoven.nl.


Als u nog vragen heeft of u ziet fouten in deze tekst dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tel: 045-5216663

e-mail: info@fysiovanveldhoven.nl